بسته جمع بندي امتحان نهايي شيمي سوم دبيرستان

ويژه دانش آموزان حاضر در كارگاه شبيه ساز امتحان نهايي به سبك علي سلوكي
 

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

مدت زمان : 5 دقیه و 30 ثانیه
مدرس : علی سلوکی
دانلود ویدیو
 
 

نکته و تست استوکیومتری (1)

مدت زمان : 3 دقیه و 34 ثانیه
مدرس : علی سلوکی
دانلود ویدیو
 
 

نکته و تست استوکیومتری (2)

مدت زمان : 3 دقیه و 49 ثانیه
مدرس : علی سلوکی
دانلود ویدیو